Yhtiömme tarjoaa terveydenhuollon konsultointipalveluja, puheterapiapalveluja, täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Erityisalueemme on lasten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt.